Termes i condicions - Restaurant El Trull

Restaurant El Trull


Termes i condicions

Els Xecs Regal s'han de presentar a la recepció de el Restaurant El Trull. Són vàlids només per a una persona i per al dia de la reserva (tret que s'indiqui el contrari en el xec). Aquest xec no es pot canviar per utilitzar-lo en cap altre esdeveniment. Si el client no es presenta a l'hora reservada (amb un marge de 30 ') sense previ avís, perdrà el dret d'ús d'aquest xec. El xec no es pot canviar en cap cas per diners en metàl·lic.